Kolektív materskej školy

Pedagogickí zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
riaditeľka MŠ Slotová Janka
triedna učiteľka, 1. trieda - žabky Andrea Klímová
učiteľka, 1. trieda - žabky Jana Katreniaková
triedna učiteľka, 2. trieda - včielky Slotová Janka
učiteľka, 2. trieda - včielky Natália Kubalová
pedagogický asistent Bianka Cabúková

 

Nepedagogickí zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
vedúca ŠJ Terézia Šišilová
hlavná kuchárka Janka Pátriková
pomocná kuchárka Danka Podmanická
školníčka Danka Glejová
upratovačka Marta Ďurišová
kurič Ján Jaššo