Kolektív materskej školy

Pedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
učiteľ, 1. trieda - žabky Anna Krčmáriková
učiteľka, 1. trieda - žabky Radka Poliaková
riaditeľka MŠ, 2. trieda - včielky Janka Slotová
učiteľka, 2. trieda - včielky Zlatica Hazdová

 

Nepedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
vedúca ŠJ Renáta Suľovcová
hlavná kuchárka Adriána Pitoráková
pomocná kuchárka Iveta Šmehylová
školníčka Anna Hrušková
kurič Ján Jaššo

Ucitelia 2015-16