Kolektív materskej školy

Pedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
riaditeľka MŠ Slotová Janka
učiteľka, 1. trieda - žabky Kubalová Natália
učiteľka, 1. trieda - žabky Kubalová Tamara
učiteľka, 2. trieda - včielky Slotová Janka
učiteľka, 2. trieda - včielky Martášková Simona

 

Nepedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
vedúca ŠJ Terézia Šišilová
hlavná kuchárka Janka Pátriková
pomocná kuchárka, upratovačka Danka Podmanická
školníčka Danka Glejová
kuchárka Magdaléna Guľová
kurič Ján Jaššo