Kolektív materskej školy

Pedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
riaditeľka MŠ, učiteľka, 1. trieda - žabky Slotová Janka
učiteľka, 1. trieda - žabky Kubalová Natália
učiteľka, 2. trieda - včielky Antalíková Stela
učiteľka, 2. trieda - včielky Kašubjaková Soňa

 

Nepedagogický zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
vedúca ŠJ Terézia Šišilová
hlavná kuchárka Janka Pátriková
pomocná kuchárka, upratovačka Danka Podmanická
školníčka Zuzana Ševčíková
kurič Ján Jaššo