Dobrovoľné rodičovské poplatky

Dobrovoľné poplatky

účel suma v EUR
dobrovoľný rodičovský mesačný príspevok (hudobné koncerty, divadelné predstavenia, cestovné, mikulášske balíčky... 7,00
dobrovoľný rodičovský polročný príspevok na pranie prádla v práčovni Varín 10,00