Sponzorské dary

Sponzorské financie

2008
2%  21 378,- Sk
bonus od nadácie 15 300,- Sk zriadenie detskej posilňovne
Finančný dar od poslankyne 11 000,- Sk zakúpenie koberca do II. triedy

2009
2% 1 195,15 €
bonus od nadácie 974,00 € zriadenie dopravného ihriska
Finančný dar od poslankyne 265,20 € zakúpenie koberca do I. triedy

2010
2% 1 143,28 €
bonus od nadácie 1 273,00 € zakúpenie stolov a stoličiek do I. a II. triedy
Finančný dar od poslankyne 233,58 € zakúpenie koberca do spálne detí I. triedy

2011
2% 1919,04 €
bonus – 1274,01 € zakúpenie interaktívnej tabule do II.triedy
Sponzorský dar od p.poslankyne Smikoňovej 300,00 € zakúpenie koberca do spálne II.triedy

2012
2% 1209,97 €
bonus – 710,73 €
Sponzorský dar od p.poslankyne Smikoňovej 150,00 € boli použité na materiál pri úprave školského dvora pod preliezky.
Projekt – TESCO projekt – 2100,00 €. Financie z projetku sa využili na zakúpenie gumenej dlažby pod detské preliezky.