Rodičovské združenie

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 29-01-2020

Dňa 05.2.2020 (v stredu) o 16:00 hod. sa uskutoční v priestoroch materskej školy Združenie rodičov. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok šk. roka 2019/2020

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2019/2020

4. Voľba členov za rodičov do Rady školy

5. Rôzne 

6. Diskusia

7. Záver

Účasť nutná!

Za účasť vopred ďakujeme.

Riaditeľstvo MŠ Zástranie

Napísať komentár

* - povinné pole