Tlačivá

1. Pri zápise dieťaťa do MŠ

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie__-_prijatie_do_materskej_školy

 

2. Prerušenie dochádzky do MŠ – dočasné ( zdravotné dôvody ), dlhodobejšie ( iné dôvody,…)

Žiadosť o prerušenie dochádzky (26 KB)

 

3. Ukončenie dochádzky do MŠ

Žiadosť o ukončenie dochádzky (29 KB)

 

4. Poukázanie na 2% z dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

5. Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ

Splnomocnenie (31 KB)