ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2018

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 12-04-2018

Zápis detí do Materskej školy, Kultúrna ulica 284/11,  Žilina,

na školský rok 2017 / 2018, bude prebiehať v zmysle vyhlášky MŠ SR

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. na základe podania písomnej  žiadosti v termíne

od 30.apríla 2018  –  do 04.mája 2018

Tlačivo žiadosti si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, prípadne u pedagogických.zamestnancov denne

od 7,00 – do 16,00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť aj na stránke materskej školy www.mszastranie.zilina.sk

K septembru 2018 môžeme do materskej školy prijať 13 detí.

 

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť na predprimárne vzdelávanie prevezme riaditeľka Janka Slotová, prípadne pedagogickí zamestnanci v materskej škole v uvedenom termíne a čase zápisu.

Prosíme zákonných zástupcov detí,aby si počas zápisu a odovzdávania žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ priniesli so sebou doklad totožnosti /občiansky preukaz /

Kritéria prijatia detí do MŠ :

 

Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti

  • ktoré dovŕšili 3 roky veku
  • ktoré dovŕšili 5 rokov veku
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu
  • z obce Zástranie
  • ktoré majú zamestnaných oboch rodičov
  • v prípade vysokého počtu žiadostí, prednostne deti s trvalým

     bydliskom v meste Žilina

 

Rodičia ,ktorí boli na zápis v minulom školskom roku 2017/2018 a ich

dieťa nebolo prijaté do materskej školy Zástranie , je potrebné aby si novú žiadosť opäť podali spolu s potvrdením od lekára do materskej školy aj v tomto školskom roku a priniesli ju v čase zápisu od 30.04.2018 do 04.05.2018

   

Rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si prevezmú zákonní zástupcovia dieťaťa u riaditeľky materskej školy osobne v čase, ktorý zverejní na stránke materskej školy v mesiaci máj.

Tlačivo na stiahnutie TU…

Napísať komentár

* - povinné pole