Prijímanie detí do Materskej školy 2021

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 29-03-2021

Prijímanie detí do  Materskej  školy,  Kultúrna ulica 284/11 v Žiline na školský rok 2021/ 2022 bude  v zmysle  platných  predpisov a po dohode termínu  so  zriaďovateľom prebiehať  na  základe  podania  písomnej  žiadosti  v termíne 12. –  14. mája 2021. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.Spôsob podávania žiadostí je závislý na epidemickej situácii v čase podávania žiadostí. Zákonní zástupcovia budú o tejto skutočnosti včas informovaní. 

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu v záložke tlačivá

Napísať komentár

* - povinné pole