Aktivity detí v škol. r. 2016/2017

Akcie školský rok 2016-2017

29.9.2016  Vyrezávanie tekvíc

12.10.2016 Výchovno-hudobné predstavenie

23.10.2016 Šarkaniáda

25.10.2016 Besiedka v MŠ – Úcta k starším

4.11.2016 Besiedka v domove dôchodcov v Zástraní k úcte k starším