Denný poriadok

Zabezpečuje vyvážené striedanie činností / optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, / dodržiava zásady zdravej životosprávy, vytvára časový priestor na hru a učenie, dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 

1.trieda – žabky : 2 – 4 ročné deti

čas činnosť
06:30 Otvorenie prevádzky
06:30 – 08:45 Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
08:45 – 09:00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
09:00 – 09:15 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
09:15 – 11:15 Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 – 11.45 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)
11:45 – 14:00 Osobná hygiena, odpočinok
14:00 – 14:15 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)
14:15 – 14:30 Popoludňajšie ciele vzdelávacie aktivity
14:30 – 16:30 Hry a činnosti podľa výberu detí, hodnotenie dňa
16:30 Ukončenie prevádzky

 

2.trieda – včielky : 4 – 6 ročné deti

čas činnosť
06:30 Otvorenie prevádzky
06:30 – 07:30 Hry a činnosti podľa výberu detí – 1.trieda
07:30 – 09:00 Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
09:00 – 09:15 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
09:15 – 09:55 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
09:55 – 11:40 Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:40 – 12:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)
12:10 – 14.00 Osobná hygiena, odpočinok
14:00 – 14:15 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)
14:15 – 14:40 Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
14:40 – 15:45 Hry a činnosti podľa výberu detí, hodnotenie dňa
15:45 –16:30 Hry a činnosti podľa výberu detí – 1.trieda
16:30 Ukončenie prevádzky