Aktivity detí v škol. r. 2018/2019

10.1.2019 Poldenná vychádzka pod vlek Teplička nad Váhom

14.1.-18.1.2019 Lyžiarsky výcvik

26.2.2019 Karneval

11.3.2019 Vyhlásenie športovca roka

26.3.2019 Návšteva krajskej knižnice – Žilina

1.-5.4.2019 Korčuliarsky výcvik

2.4.2019 Zápis do ZŠ

17.4.2019 Deň Zeme

25.4.2019 Deň otvorených dverí

2.5.2019 Stavanie mája

7.5.2019 Divadlo roztancovaná jar

15.5.2019 Besiedka – Deň matiek

20.-24.5.2019 Plavecký výcvik

27.5.2019 Fotenie

28.5.2019 Záchranári

28.5.2019 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže klnka-klnka

30.5.2019 Staromestské slávnosti

31.5.2019 Výlet na Straník MDD

4.6.2019 Váľanie mája

4.6.2019 Eniki- Beniki – recitácia

5.6.2019 Eniki- Beniki – spev

7.6.2019 Návšteva vojenských kasární

8.6.2019 Vystúpenie v KD- Zástranie ku dňu matiek

10.6.2019  Program ku dňu detí Smejko a Radulienka

12.6.2019 Koncoročný výlet do Rakúska

13.6.2019 Rozlúčka s predškolákmi