Dochádzka detí

Rodič privádza dieťa do MŠ od 6.45 hod do 8.00 hod najneskôr a prevezme ho spravidla po 14.45 hod, najneskôr do 16.15 hod.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred do 14.00 hod., v pondelok najneskôr do 8.00 hod.