Prerušenie prevádzky materskej školy

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 14-03-2020

V Žiline 13. 3. 2020 Dňa 12. 3. 2020 bolo vydané usmernenie  ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci […]

Prerušenie prevádzky materskej školy

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 11-03-2020

O Z N Á M E N I E Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Mesto Žilina v dňoch 12.3. […]

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2020

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 23-02-2020

Zápis detí do MŠ Kultúrna ulica 284/11, Žilina Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR […]

Pozor zmena!!!:Karnevalová cesta okolo sveta

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 14-02-2020

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a jarných prázdnin sa karneval uskutoční v MŠ počas dopoludnia dňa 3.3.2020 (utorok).

Lyžiarsky výcvik

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 02-02-2020

Rodičom detí, ktoré sú prihlásené na lyžiarsky kurz oznamujeme, že začiatok kurzu sa uskutoční v utorok dňa 04.02.2020. Dieťa treba […]

Oznam

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 02-02-2020

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ, že dňa 3.2.2020 ( v pondelok) bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu nízkeho počtu […]

Rodičovské združenie

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované Aktuality a oznamy | Publikované dňa 29-01-2020

Dňa 05.2.2020 (v stredu) o 16:00 hod. sa uskutoční v priestoroch materskej školy Združenie rodičov.  Program:  1. Otvorenie  2. Vyhodnotenie hospodárenia za […]