Fotogaléria školský rok 2012/2013

psovodi Varín

Eniky Beniky 2013

MDD 2013

pozvanie MDD Varín

Kúzelník v MŠ

Deň matiek

Stavanie mája 2013

Sokoliari v MŠ

Ovečky

Lyžiarsky 2013

Karneval 2013

Katarínska zábava

Plavecký výcvik

Tekvičáci

Dopravný krúžok v spolupráci s ZŠ Budatín, trieda 2.B

Upevňovanie poznatkov v oblasti dopravnej výchovy.

Spoločný výlet 02.10.2012 na Straník

Spoločný výlet na Straník s obyvateľmi, p. riaditeľkou a zamestnancami DSS-Straník a K7.