Fotogaléria školský rok 2012/2013

psovodi Varín

Eniky Beniky 2013

MDD 2013

pozvanie MDD Varín

Kúzelník v MŠ

Deň matiek

Stavanie mája 2013

Preteky v gymnastike

Sokoliari v MŠ

Kurz korčuľovania 2013

Ovečky

Zima v MŠ Zástranie

Sankárske preteky

Lyžiarsky 2013

Karneval 2013

Zápis do ZŠ Budatín

Plavecký výcvik 2013

Katarínska zábava

Plavecký výcvik

Tekvičáci

Rozlúčka s babím letom

Dopravný krúžok v spolupráci s ZŠ Budatín, trieda 2.B

Upevňovanie poznatkov v oblasti dopravnej výchovy.

Spoločný výlet 02.10.2012 na Straník

Spoločný výlet na Straník s obyvateľmi, p. riaditeľkou a zamestnancami DSS-Straník a K7.