Oznam – Vianoce – Prerušenie prevádzky

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 30-12-2020

NA ZÁKLADE NÍZKEHO POČTU PRIHLÁSENÝCHDETÍ, BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLYPRERUŠENÁ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN OD 21.12.2020 DO 10.01.2021 PREVÁDZKA BUDE OPAŤ OBNOVENÁ […]

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 05-11-2020

NA ZÁKLADE NÍZKEHO POČTU PRIHLÁSENÝCH DETÍ, DEZINFEKCIE PRIESTOROV INTERIÉRU A HRAČIEK MŠ BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY V DŇOCH :06.11.2020 a […]

Dobrovoľný rodičovský príspevok

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 19-10-2020

Dobrovoľný rodičovský príspevok sa uhrádza v sume 6 EUR mesačne na každé dieťa. Informácie o spôsobe platenia budú zaslané rodičom […]

INFORMÁCIE PRE RODIČOV POČAS OPATRENÍ COVID 19 !!!

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 02-09-2020

INFORMÁCIE PRE RODIČOV POČAS OPATRENÍ COVID 19:

PREBERANIE ROZHODNUTÍ o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 21-06-2020

OZNAM O PREBERANIE ROZHODNUTÍ Riaditeľstvo Materskej školy, Kultúrna ulica 284/11,Žilina oznamuje zákonným zástupcom ,ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne […]

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2020

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 29-04-2020

Nižšie nájdete pokyny a elektronický formulár pre zápis detí do materskej školy pre rok 2020. Formulár pre vyplnenie elektronickej prihlášky […]

Dobrovoľný rodičovský príspevok

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 24-04-2020

Prosíme rodičov, ktorí do dnešného dňa neuhradili dobrovoľný rodičovský príspevok za 2.polrok šk.roka 2019/2020 v sume 30 EUR, aby poslali […]