PREBERANIE ROZHODNUTÍ o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 21-06-2020

OZNAM O PREBERANIE ROZHODNUTÍ

Riaditeľstvo Materskej školy, Kultúrna ulica 284/11,Žilina oznamuje zákonným zástupcom ,ktorí podávali Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie 2020/2021,že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí si môžu  vyzdvihnúť v termíne od 01.07.2020-03.07.2020 v čase od 8,00 hod.do 16,00 hod. v materskej škole u pedagogických zamestnancov.

Napísať komentár

* - povinné pole